Sensibilització

La difusió i visualització dels projectes d’economia social i solidària és un element clau per a l’èxit d’aquesta. És per això que Coop Maresme organitzem jornades i fires per acostar els projectes, iniciatives i principis de l’economia social i solidària a la ciutadania. A més, el personal tècnic de l’ateneu ens encarreguem de difondre la seva activitat, a través dels canals disponibles com xarxes socials, la pàgina web, enviament regular de butlletins informatius i d’altres.

Quines accions de difusió i
visualització realitzem?

Campanyes de difusió de l’economia social i solidària i la fórmula cooperativa.

Campanya https://expo-ess.org

Elaboració de materials per donar a coneixer la fórmula cooperativa.

Exposició “Economia social i solidària: un canvi a l’abast de la teva butxaca”. Dona un cop d’ull al web,aquí

Organització de jornades i activitats de difusió de l’ESS i el cooperativisme.

Un resum de la jornada ‘Inserció laboral i regularització de persones migrades a l’ESS’,aquí

Tallers sobre diferents temàtiques de l’economia social i solidària i el cooperativisme adreçats a alumnat de cicles formatius. Tallers sobre el model cooperatiu, economia feminista, consum, migracions, visites a cooperatives, etc.

Podeu consultar el nostre catàleg d’activitats per centres educatius.

En col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme realitzem diverses accions formatives adreçades al professorat amb l’objectiu que puguin incorporar els valors i els principis del model econòmic cooperatiu a l’aula. 

Tenim editats alguns recursos pedagògics!


Aquí assessorem l’Economia Social

La Xarxa d’Ateneus cooperatius ha posat en marxa el nou segell Aquí assessorem l’Economia Social. Amb aquest segell es busca reconèixer les gestories i assessories que a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius han superat la formació específica en cooperativisme i Economia Social i Solidària (ESS) i puguin acreditar aquests coneixements tècnics. El segell està validat per les organitzacions del teixit cooperatiu i compta amb el reconeixement de diverses administracions públiques.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), formada pels 14 ateneus cooperatius de Catalunya, ha fet possible la coordinació i unificació de continguts i criteris per obtenir aquest segell. Així s’acredita que les gestories que l’obtenen han rebut formació experta sobre la fórmula jurídica cooperativa mitjançant un itinerari formatiu de cinc sessions sobre el règim laboral i societari, el règim econòmic i comptable, el règim fiscal, i el finançament i els recursos econòmics, així com els valors de les cooperatives i les entitats de l’economia social i solidària.

Per què s’ha unificat el segell?

Fins ara, alguns Ateneus Cooperatius havien creat diferents segells que acreditaven la capacitat tècnica de les gestories per assessorar a les cooperatives. Aquests segells es renovaven anualment amb un seguit de formacions especialitzades. Tanmateix, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius ha considerat adient unificar els antics segells, que tenien imatges diferents entre Ateneus en un de sol que serveixi per donar una mateixa imatge per tot el territori i garantir uns coneixements homogenis per a totes les gestories i assessories de Catalunya que obteninguin el segell.

Amb el nou segell es potencia una imatge renovada i unificada que permet visualitzar fàcilment a les gestories i assessories que hagin obtingut el segell i es permet que les gestories que l’obtenen han cursat els mateixos continguts arreu de Catalunya. El nou segell, que s’ha dissenyat mitjançant un procés creatiu amb un valor social afegit, inclou un QR que dirigeix a l’Ateneu Cooperatiu de referència permetent una identificació ràpida dels atorgats. A més a més, es canvia la denominació dels antics segells, d’Aquí es Coopera a Aquí assessorem l’Economia Social, ampliant així l’abast objectiu de l’expertesa de les gestories i incloent a tota l’ESS dins dels assessors acreditats.

Com es pot obtenir el segell?

Per aconseguir el segell Aquí assessorem l’Economia Social s’ha de seguir una formació de 15 h que inclou uns continguts mínims sobre cooperativisme i economia social (Règim laboral i societari, Règim econòmic i comptable, Fiscalitat i Finançament i recursos econòmics). I és que per acompanyar cooperatives i entitats de l’ESS una gestoria ha de conèixer quines són les seves especificitats jurídiques i econòmiques, aquest és l’objectiu de l’itinerari.

 La formació s’ofereix des dels diferents Ateneus Cooperatius de manera totalment gratuïta. Són cursos impartits per professionals qualificats del sector d’un nivell tècnic alt amb el qual s’aconsegueix l’expertesa requerida. El segell es renova cada any amb una acció formativa anual i amb algun criteri addicional segons el context de cada Ateneu Cooperatiu. Aquests cursos anuals de renovació poden estar enfocats a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o l’aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d’entitats de l’ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d’altres. A més, la gestoria que vulgui rebre el segell haurà de formalitzar el seu compromís amb l’ESS mitjançant una carta de compromís amb el seu Ateneu on s’inclouen un seguit d’obligacions com la difusió de valors així com la derivació de casos, sempre que sigui possible

Per més informació contacteu amb l’Ateneu Cooperatiu del vostre territori.

#AquiAssessoremL’ESS

Món educatiu

Per fer-ho possible, l’Ateneu facilitem activitats i recursos pedagògics al professorat i l’alumnat, tots ells recollits al Catàleg de tallers i recursos didàctics per apropar l’ESS a l’aula. A continuació us presentem algunes de les propostes que oferim:

L’economia social i solidària (ESS) i el moviment cooperatiu són una alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es vulgui treballar el cooperativisme dins les aules dels centres educatius.

Activitats per l’alumnat
dels centres educatius

Coop Maresme apropem l’economia social i solidària als centres educatius a través del Taller d’introducció a l’economia social i solidària (ESS). A través d’una sessió dinàmica a l’aula expliquem als alumnes els valors i els principis del cooperativisme, els trets principals d’aquest model empresarial i alguns exemples reals de la comarca.

També oferim a l’alumnat la possibilitat de participar a la Ruta de l’economia social i solidària, una proposta vivencial per conèixer les iniciatives, explicades per les sòcies en primera persona, a partir del desplaçament físic a les seus de les cooperatives. Durant el trajecte d’un punt a l’altre, donem temps a les alumnes per a reflexionar sobre allò experimentat.

Per últim, també oferim la VilaEssCoop, l’escape room virtual i col·laboratiu; una eina virtual i didàctica que permet apropar l’ESS i el cooperativisme a l’alumnat, d’una manera col·laborativa, divertida, dinàmica i amena. El joc es dissenya pensant en oferir als centres una alternativa a les sessions presencials a l’aula, alhora que facilita la interacció a distància, fomenta el treball en grup i presenta una atracció pels joves en ser una proposta creativa, innovadora, actual i lúdica

Formació i suport
al professorat

En col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme realitzem diverses accions formatives adreçades al professorat amb l’objectiu que puguin incorporar els valors i els principis del model econòmic cooperatiu a l’aula. Per això, organitzem cursos i xerrades així com grups de treball que ens permeten crear xarxa entre persones docents amb la motivació de compartir eines, metodologies i recursos pedagògics.