Sensibilització

La difusió i visualització dels projectes d’economia social i solidària és un element clau per a l’èxit d’aquesta. És per això que Coop Maresme organitzem jornades i fires per acostar els projectes, iniciatives i principis de l’economia social i solidària a la ciutadania. A més, el personal tècnic de l’ateneu ens encarreguem de difondre la seva activitat, a través dels canals disponibles com xarxes socials, la pàgina web, enviament regular de butlletins informatius i d’altres.

Quines accions de difusió i
visualització realitzem?

Campanyes de difusió de l’economia social i solidària i la fórmula cooperativa.

Les persones a l’objectiu: una lluita per la transformació

Elaboració de materials per donar a coneixer la fórmula cooperativa.

Organització de jornades i activitats de difusió de l’ESS i el cooperativisme.

Un resum de la jornada ‘Inserció laboral i regularització de persones migrades a l’ESS’,aquí

Tallers sobre diferents temàtiques de l’economia social i solidària i el cooperativisme adreçats a alumnat de cicles formatius. Tallers sobre el model cooperatiu, economia feminista, consum, migracions, visites a cooperatives, etc.

Podeu consultar el nostre catàleg d’activitats per centres educatius.

En col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme realitzem diverses accions formatives adreçades al professorat amb l’objectiu que puguin incorporar els valors i els principis del model econòmic cooperatiu a l’aula. 

Tenim editats alguns recursos pedagògics!


Les persones a l’objectiu:
una lluita per la transformació

El mercat del treball que defineix el sistema capitalista com a mitjà de producció oblida el benestar de les persones que l’exerceixen. Els quatre projectes que us presentem a continuació volen sortir dels marges d’aquesta conceptualització. El treball col·lectiu, compartir recursos, la cura de les persones i la dignificació són alguns dels conceptes que giren al voltant del marc mental de Coop Micaela, Eco Maresme, Bloc Cooperatiu i Folk You. L’òrbita on habiten aquestes entitats és l’economia social i solidària, un model econòmic on al centre hi ha les persones, i NO només el seu rol productiu.

Vols demanar l’exposició en préstec? Ves al protocol i t’expliquem com fer-ho!

#PersonesObjectiu

Coop Micaela:
“Fem la traveta al capitalisme”

Un exemple d’autoorganització cooperativista i feminista al Maresme per la dignificació del sector de les cures

En plena pandèmia per la Covid-19, l’any 2020 neix com a cooperativa ‘Coop Micaela’, entitat de dones migrades al Maresme dedicades al sector de les cures a la llar i l’assistència a persones grans. El seu màxim reclam: dignificar la seva labor. Coop Micaela neix per una aposta de sortir de l’assistencialisme en què ens ha encaixat la societat i l’administració.

La cooperativa té dos fronts polítics: reivindicar la dignificació en el sector; i fer-se un forat dins l’economia social i solidària com a agents actius.
La naturalesa de Coop Micaela rau en el cooperativisme perquè les dones que en formen part creuen que és la manera d’arribar a una transformació radical del sistema de cures.
El seu consell és clar: si vols un servei de qualitat i que dignifiqui la vida de les persones que hi treballen, aposta per cooperatives com nosaltres.

Ja pots escoltar el podcast de l’entrevista a Coop Micaela aquí.

“Apostem per la saviesa dels nostres avantpassats als nostres països d’origen, que sempre han pogut organitzar-se entre comunitats. I això creiem que també podem fer-ho aquí, encara que, sovint, no ens sentim part de la societat.”
Coop Micaela

Folk You
“Som feministes, fem política, les nostres cançons són reivindicatives i teixim xarxa”

Intercooperació, Formació, Producció d’esdeveniments

Entre les bambolines del grup de música Ebri Knight, amb una trajectòria de més de 15 anys a l’esquena, quatre discos d’estudi, un disc en directe i un EP temàtic sobre la Guerra Civil Espanyola, hi ha tot un projecte al darrere impulsat per Folk You, cooperativa integrada pels components del grup i altres persones que formen part del seu ecosistema.

El 2018 la banda va fer el pas cap a la constitució d’aquesta nova forma professional i jurídica tot lligant els valors de l’economia social i solidària al món de la cultura i la indústria musical.

Ja pots escoltar el podcast de l’entrevista a Folk You aquí.

“Durant la pandèmia el fet de ser cooperativa ens va ajudar molt a afrontar aquesta crisi. Ho vam fer col·lectivament.”
Folk You.

Ecomaresme
“La pagesia s’autorganitza en favor del món rural”

Entre Òrrius i Vilassar de Dalt, al mig de la Serralada Litoral hi ha el Mosaic, fusió de dos projectes agroecològics (L’Horta d’Òrrius i El Turó d’en Rompons) per cultivar conjuntament, practicar l’ecologia, fer venda directa a mercat i treballar la terra amb tracció animal.

Ells també formen part d’Eco Maresme, xarxa de productors de verdura ecològica del Maresme, el Vallès i el Barcelonès Nord.

La fita d’Eco Maresme és treballar l’agroecologia com a una eina per la tranformació social, política i econòmica, englobant una forma de produïr tradicional i ecològica que transiti cap a una sobirania alimentària.

Eco Maresme neix fa més de 10 anys com a xarxa, 3 d’ells com a cooperativa, amb la voluntat de sumar esforços entre els pagesos dels municipis veïns, ser més efectius i tenir una major varietat de producte per a oferir al públic. Ara també treballen en la planificació de cultius per reduir l’excedent de producte.

Ja pots escoltar el podcast de l’entrevista a Eco Maresme aquí.

“Ara al sector no tenim una exclusivitat com fa anys enrere, perquè ara pots comprar al supermercat un producte ecològic, i ho dic entre cometes perquè molts no són de proximitat geogràfica, estan envasats amb plàstic, fora de temporada, i sovint sota barems que són els que assenyala un país, però que no té res a veure amb els d’aquí.”
EcoMaresme.

Bloc Cooperatiu
Xarxa comunitaria per pal·liar le crisi de l’habitatge

El 2019 des de la regidoria d’habitatge de Mataró es va entrar a formar part del programa europeu ‘Yes, we rent’. Un projecte pioner que posa a l’abast recursos a propietàries d’immobles, facilitats en la reforma i gestió d’habitatges; i un habitatge assequible per sota del preu de mercat a persones llogateres.
Entre els compromisos que s’havien de complir era que el contracte de lloguer havia de fer-se amb una persona membre d’una cooperativa de llogateres, i que s’havia de construir en el marc d’aquest projecte europeu (2019-2022), és llavors quan es funda Bloc Cooperatiu
Aquesta tardor la subvenció s’esgota, i les seves membres, ara amb un gruix de 175 sòcies, hauràn de prendre partit si volen que el projecte continuï.

Ja pots escoltar el podcast de l’entrevista a Bloc Cooperatiu aquí.

“Bloc Cooperatiu té una diversitat brutal, creem comunitat, xarxa i cooperativitzem l’entorn, i això és brutal i transformador. “No transformarem el mercat simplement existint, necessitem creure’ns que la resposta és l’aposta de treballar administració i comunitat a través d’una cooperativa. Necessitem que altres organitzacions de l’habitatge entrin. Ha de ser una aposta de ciutat, de província. Nosaltres som la prova pilot. L’habitatge no és una mercaderia, és un dret bàsic.” 
“Nosaltres bevem d’una llarga experiència. Som dones que fa molts anys que duem dedicades al sector de les cures. Moltes estem precaritzades, però això no ens treu professionalitat.”
“El problema de l’habitatge és molt gran. Molts dels meus paisans (del Marroc) encara que tinguin contracte de treball no els hi lloguen els pisos per qüestions racistes, i sense habitatge no pots treballar ni estudiar ni organitzar la teva vida, ni res. Jo estic sense contracte i des de que vam venir del Marroc farà 5 anys hem passat per molts pisos i també ens han desnonat. La taula d’emergència està col·lapsada, hi ha una cua d’espera de dos anys. Ara, jo i els meus 4 fills estem tranquils en un dels pisos de Bloc Cooperatiu”.
Bloc Cooperatiu.
Aquí assessorem l’Economia Social

La Xarxa d’Ateneus cooperatius ha posat en marxa el nou segell Aquí assessorem l’Economia Social. Amb aquest segell es busca reconèixer les gestories i assessories que a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius han superat la formació específica en cooperativisme i Economia Social i Solidària (ESS) i puguin acreditar aquests coneixements tècnics. El segell està validat per les organitzacions del teixit cooperatiu i compta amb el reconeixement de diverses administracions públiques.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), formada pels 14 ateneus cooperatius de Catalunya, ha fet possible la coordinació i unificació de continguts i criteris per obtenir aquest segell. Així s’acredita que les gestories que l’obtenen han rebut formació experta sobre la fórmula jurídica cooperativa mitjançant un itinerari formatiu de cinc sessions sobre el règim laboral i societari, el règim econòmic i comptable, el règim fiscal, i el finançament i els recursos econòmics, així com els valors de les cooperatives i les entitats de l’economia social i solidària.

Per què s’ha unificat el segell?

Fins ara, alguns Ateneus Cooperatius havien creat diferents segells que acreditaven la capacitat tècnica de les gestories per assessorar a les cooperatives. Aquests segells es renovaven anualment amb un seguit de formacions especialitzades. Tanmateix, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius ha considerat adient unificar els antics segells, que tenien imatges diferents entre Ateneus en un de sol que serveixi per donar una mateixa imatge per tot el territori i garantir uns coneixements homogenis per a totes les gestories i assessories de Catalunya que obteninguin el segell.

Amb el nou segell es potencia una imatge renovada i unificada que permet visualitzar fàcilment a les gestories i assessories que hagin obtingut el segell i es permet que les gestories que l’obtenen han cursat els mateixos continguts arreu de Catalunya. El nou segell, que s’ha dissenyat mitjançant un procés creatiu amb un valor social afegit, inclou un QR que dirigeix a l’Ateneu Cooperatiu de referència permetent una identificació ràpida dels atorgats. A més a més, es canvia la denominació dels antics segells, d’Aquí es Coopera a Aquí assessorem l’Economia Social, ampliant així l’abast objectiu de l’expertesa de les gestories i incloent a tota l’ESS dins dels assessors acreditats.

Com es pot obtenir el segell?

Per aconseguir el segell Aquí assessorem l’Economia Social s’ha de seguir una formació de 15 h que inclou uns continguts mínims sobre cooperativisme i economia social (Règim laboral i societari, Règim econòmic i comptable, Fiscalitat i Finançament i recursos econòmics). I és que per acompanyar cooperatives i entitats de l’ESS una gestoria ha de conèixer quines són les seves especificitats jurídiques i econòmiques, aquest és l’objectiu de l’itinerari.

 La formació s’ofereix des dels diferents Ateneus Cooperatius de manera totalment gratuïta. Són cursos impartits per professionals qualificats del sector d’un nivell tècnic alt amb el qual s’aconsegueix l’expertesa requerida. El segell es renova cada any amb una acció formativa anual i amb algun criteri addicional segons el context de cada Ateneu Cooperatiu. Aquests cursos anuals de renovació poden estar enfocats a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o l’aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d’entitats de l’ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d’altres. A més, la gestoria que vulgui rebre el segell haurà de formalitzar el seu compromís amb l’ESS mitjançant una carta de compromís amb el seu Ateneu on s’inclouen un seguit d’obligacions com la difusió de valors així com la derivació de casos, sempre que sigui possible

Per més informació contacteu amb l’Ateneu Cooperatiu del vostre territori.

#AquiAssessoremL’ESS

Món educatiu

Per fer-ho possible, l’Ateneu facilitem activitats i recursos pedagògics al professorat i l’alumnat, tots ells recollits al Catàleg de tallers i recursos didàctics per apropar l’ESS a l’aula. A continuació us presentem algunes de les propostes que oferim:

L’economia social i solidària (ESS) i el moviment cooperatiu són una alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es vulgui treballar el cooperativisme dins les aules dels centres educatius.

Activitats per l’alumnat
dels centres educatius

Coop Maresme apropem l’economia social i solidària als centres educatius a través del Taller d’introducció a l’economia social i solidària (ESS). A través d’una sessió dinàmica a l’aula expliquem als alumnes els valors i els principis del cooperativisme, els trets principals d’aquest model empresarial i alguns exemples reals de la comarca.

També oferim a l’alumnat la possibilitat de participar a la Ruta de l’economia social i solidària, una proposta vivencial per conèixer les iniciatives, explicades per les sòcies en primera persona, a partir del desplaçament físic a les seus de les cooperatives. Durant el trajecte d’un punt a l’altre, donem temps a les alumnes per a reflexionar sobre allò experimentat.

Per últim, també oferim la VilaEssCoop, l’escape room virtual i col·laboratiu; una eina virtual i didàctica que permet apropar l’ESS i el cooperativisme a l’alumnat, d’una manera col·laborativa, divertida, dinàmica i amena. El joc es dissenya pensant en oferir als centres una alternativa a les sessions presencials a l’aula, alhora que facilita la interacció a distància, fomenta el treball en grup i presenta una atracció pels joves en ser una proposta creativa, innovadora, actual i lúdica

Formació i suport
al professorat

En col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme realitzem diverses accions formatives adreçades al professorat amb l’objectiu que puguin incorporar els valors i els principis del model econòmic cooperatiu a l’aula. Per això, organitzem cursos i xerrades així com grups de treball que ens permeten crear xarxa entre persones docents amb la motivació de compartir eines, metodologies i recursos pedagògics.