Sis gestories del Maresme obtenen el distintiu de segell cooperatiu

Belmonte Assessors, Col·lectiu Ronda, Comas Costa Assessors, Facto Assessors, Gestió de Pymes i Roy Assessors són les gestories i assessories de la comarca reconegudes amb el Segell ‘Aquí assessorem l’ESS’

El treball conjunt entre els 14 Ateneus Cooperatius de Catalunya mitjançant la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) ha donat peu a la coordinació i unificació de continguts i criteris per obtenir el Segell ‘Aquí assessorem l’ESS’, validat per les organitzacions del teixit cooperatiu, i amb el reconeixement de les administracions públiques adherides. Un reconeixement que acredita que, aquelles gestories que l’han assolit, han rebut una formació experta sobre la fórmula jurídica cooperativa mitjançant un itinerari de formació. 

Els continguts s’han estructurat en un itinerari formatiu a partir de 5 sessions que aprofundeixen en el règim laboral i societari, la comptabilitat i les finances, la fiscalitat i el finançament i els recursos econòmics. Alhora, s’ha aprofitat l’espai per transmetre els valors i els principis del cooperativisme i les entitats que conformen el teixit de l’economia social i solidària a Catalunya, i en concret a la comarca del Maresme.

L’itinerari, que va començar al març d’aquest any, s’ha dut a terme de manera virtual i conjunta amb sis ateneus cooperatius més del territori, condició que ha facilitat que les sessions esdevinguin espais d’intercooperació i intercanvi d’experiències.

Actualment al Maresme hi ha sis gestories i assessories que han aconseguit el distintiu: Belmonte Assessors, Col·lectiu Ronda, Comas Costa Assessors, Facto Assessors, Gestió de Pymes i Roy Assessors. Totes es troben recollides en aquest dossier.

Font: Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental