Nova convocatòria d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves d’entre 18 i 29 anys

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya obre una convocatòria d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves d’entre 18 i 29 anys amb l’objectiu d’oferir a les persones joves una experiència d’emprenedoria per facilitar la seva ocupació com a treballadores autònomes.

Els poden sol·licitar les joves d’entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos), prèviament inscrites com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o al programa “Garantia Juvenil”, en situació d’inscrita beneficiària, que s’hagin donat d’alta com a treballadores autònomes des de l’1 d’octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció (10 de gener de 2022).

La quantia de la subvenció és de fins a un màxim de 13.510 euros, per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta com a treballadora autònoma en el règim especial de la Seguretat Social de les treballadores autònomes (RETA), o en un règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dilluns 10 de gener de 2022. El tràmit s’ha de fer telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

En aquest enllaç trobareu més detalls sobre els ajuts.