Subvencions a projectes singulars 2022

SubvencióConvocatòria EMT/1739/2022 per la concessió de subvencions a projectes singulars 2022
ConvocantDepartament d’Empresa i Treball. Generalitat de Catalunya.
ObjectiuPromoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació: 
TerminisFins el 9 de juliol. 20 dies hàbils
Àmbit:Empresa i Treball
A subvencionarEspecífiques al punt 6.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/167/2021, i a la base 4 de l’annex 3 de la mateixa Ordre.
ImportSegons cada eix.
Eix A: per a projectes singulars de reactivació econòmica, és de 100.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte. 
Eix B: per a projectes singulars de reactivació econòmica integrals, és de 280.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% 
del cost total del projecte.
Eix C: per a projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia, és de 500.000,00 euros, i pot cobrir fins al 75% del cost total del projecte. 
Eix D: per a grans projectes singulars estratègics per al cooperativisme, és de:a) 5.000.000,00 d’euros per al projecte de l’àmbit del consum en el sector
de la cultura i l’educació per al reforçament de la llengua catalana i la cultura. b) 1.500.000,00 euros per al projecte de consum en l’àmbit energètic i acció climàtica. 
c) 1.500.000,00 euros per al projecte de producció de serveis de cures.L’import de la subvenció pot cobrir fins al 65% del cost total del projecte. 
Eix E: per a projectes singulars de transformació i millora per a entitats d’economia social i solidària, és de 70.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte. 
DestinatàriesSegons cada eix. Les que preveu la base 3 de l’annex 3 de l’Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost
Bases i més informació específicahttps://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=930945