Bases: línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’ESS

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

—2 Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.

b) Les societats laborals.

c) Les entitats representatives del cooperativisme, que són les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

d) Les societats agràries de transformació.

e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.

f) Associacions i fundacions amb activitat econòmica, d’acord amb el que estableix la base 3.t).

g) Les entitats amb finalitats de promoció de l’economia social.

 

MÉS INFORMACIÓ