Com posar focus i mirada estratègica en els projectes de l’ESS?

Formació en línia dimarts 13 de febrer de 10 a 12 hores a càrrec d’Hobest: ‘Com posar focus i mirada estratègica en els projectes de l’ESS?’

La definició d’una bona estratègia empresarial és una part essencial de l’èxit d’un projecte econòmic, també en el marc de l’economia social i solidària. Per això, aquesta formació té com a objectiu introduir algunes de les idees i conceptes clau per a la construcció d’una estratègia de negoci que sigui capaç de generar un bon equilibri entre la realitat i el desig, és a dir, entre allò que ens motiva i què volem fer i allò que ens permet aconseguir una sostenibilitat econòmica pel nostre projecte.

Objectius: Reflexionar críticament al voltant dels avantatges i els inconvenients de tenir un model de negoci més focalitzat o més dispers en relació al ventall d’activitats, projectes i línies de negoci que desenvolupa; conèixer quins són els factors que condicionen el desenvolupament d’un projecte empresarial més orientat a la focalització o a la dispersió en el context de l’ESS; conèixer quins són els factors rellevants a tenir en compte a l’hora de transitar d’un model de negoci més dispers a un altre més focalitzat; identificar quin és el tipus de dinàmica del propi projecte empresarial en relació al binomi focalització-dispersió que s’explica en el marc de la formació.

A qui es dirigeix: Organitzacions, cooperatives i entitats de l’ESS interessades en millorar en la seva gestió interna mitjançant eines digitals.

Inscripcions aquí.