Presentació de la diagnosi de l’ESS al Maresme

El Maresme, una comarca sobirana en l’accés a l’aigua i l’alimentació?  

Presentació de la Diagnosi de l’Economia Social i Solidària al Maresme: Propostes público-cooperativa-comunitàries per a una comarca ecofeminista. 

Divendres 26 d’abril a les 10h a 13:30h al Cafè de Mar (Mataró).

Programa:

Bloc 1: 10h a 12h

Cap a la transició hídrica en el context del canvi climàtic. El paper de l’ESS i les aliances público-comunitàries  | Mar Satorras Grau,  investigadora en Sostenibilitat Urbana a l’Institut Metròpoli – UAB

Propostes público-comunitàries per una comarca ecofeminista II: nova cultura de l’aigua i sobirania alimentària | L’Esberla

Pausa

Bloc 2: 12:30h a 13:30h

Espai de reflexió col·lectiva

Inscripcions aquí.