Tuataramente, SCCL: “Estem tan satisfets que ens hem volgut involucrar com a Entitat Col·laboradora del propi Ateneu”

Què és Tuataramente, SCCL?

Tuataramente, SCCL som una cooperativa de consultoria en gestió del treball. Acompanyem a les organitzacions a ser sostenibles i perdurables millorant el seu rendiment. Acompanyem als nostres clients posant el focus a gestionar el treball i deixant que les persones s’autoorganitzin al seu voltant. És des d’aquest enquadrament que descobrim tot el necessari per a aconseguir Agilitat Organitzacional i que aquest treball progressi d’una manera adequada, eficient i eficaç.

Per què vau escollir el model empresarial cooperatiu per al desenvolupament del vostre projecte?

Perquè per poder acompanyar a les organitzacions en la complexitat de ser adaptables i perdurables necessitem primer fer-ho i ser-ho nosaltres. I la col·laboració entre iguals i la potenciació del valor de les persones que dona el model cooperatiu és el marc ideal per fer-ho.

Amb quins objectius perseguieu aquest canvi? 

L’objectiu és aportar tota la potència de les disciplines de la Agilitat Organitzacional (o Agilitat de Negoci, com també se la coneix) a la economia social per poder impulsar-la i ampliar el seu calat a la societat.

Quins reptes creieu que té l’economia social en el sector que us ocupa?

A diferència d’altres entorns organitzacionals, l’economia social disposa de una gran experiència i avantatge en disseny organitzatiu i capacitat d’alineació. Però només amb això no és suficient per poder sobreviure. Per dur a terme els propòsits organitzacionals adequadament, perdurant en el temps i amb capacitat d’adaptació, els serveis (o productes) oferts han de ser eficients. Aquesta mirada “de negoci” es pot veure amb prejudici i és un repte que juntes hem de superar si volem dur a la economia social al capdavant.

Com us ha ajudat l’acompanyament de Coop Maresme durant tot el procés de constitució?

Coop Maresme ens ha ajudat des del principi i encara camina al nostre costat. Des que vam aproximar-nos a consultar dubtes previs a la constitució, durant tot aquest procés i actualment abundant-nos a conèixer millor l’ecosistema organitzatiu i d’enxarxament. De fet, estem tan satisfets que ens hem volgut involucrar com a entitat col·laboradora del propi Ateneu.

Com us imagineu en un futur pròxim?

Treballant només acompanyant entitats de la economia social i ajudant a impulsar organitzacions que comparteixen els seus casos d’èxit com a estudis per ajudar a altres organitzacions a crear el seu propi camí a l’adequació al seu propòsit.

Voleu afegir alguna cosa?

Quan parlem de consultoria, gestió del treball o millora de rendiment potser ens venen al cap conceptes més relacionats amb altres tipus d’empreses que no pertanyen a l’entorn de la economia social. Pensant en el triple balanç de sostenibilitat (social, ambiental i econòmic) el que pretenem nosaltres a Tuataramente és treballar la sostenibilitat de les cooperatives en termes d’agilitat organitzacional i millora de processos per tal que la la part econòmica sigui igual de sostenible i així poder centrarnos en les altres dos. A diferència d’altres entorns organitzacionals, l’economia social disposa de una gran experiència i avantatge en disseny organitzatiu i capacitat d’alineació. Però només amb això no és suficient per poder sobreviure.