Concessió del servei bar-restaurant del teatre Municipal de Canet de Mar

Nova licitació per part de l’Ajuntament de Canet de Mar. Concessió del servei de bar-restaurant del teatre Municipal de Canet de Mar, de conformitat amb el Plec de prescripcions tècniques, el Plec de clàusules administratives particulars i el Reglament d’ús i gestió dels equipament del teatre municipal de Canet de Mar (TMC). Més informació sobre la … Llegiu més

L’Empenta, ajut al foment del cooperativisme

Oberta la convocatòria 2023 Fins el 27 de novembre les cooperatives de treball poden sol·licitar un dels ajuts previstos al Programa anual L’empenta, Ajuts al Foment del Cooperativisme, una iniciativa que va posar en marxa la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a l’any 2020, amb l’objectiu fomentar el creixement de les federades. L’objectiu … Llegiu més