Què FEM

Treballem per a promoure un model socioeconòmic alternatiu al sistema capitalista a la comarca. Ho fem a través d’activitats de sensibilització, formacions, acompanyaments tècnics a entitats i cooperatives i tallers als centres educatius, principalments. A continuació trobareu de manera detallada tota la informació vinculada als serveis que oferim des de Coop Maresme.

sensibilització

Formació

Acompanyament

Mapeig i diagnosi

Intercooperació

cultura Cooperativa al servei