Què fem

Què FEM

Treballem per a promoure un model socioeconòmic alternatiu al sistema capitalista a la comarca. Ho fem a través d’activitats de sensibilització, formacions, acompanyaments tècnics a entitats i cooperatives i tallers als centres educatius, principalments. A continuació trobareu de manera detallada tota la informació vinculada als serveis que oferim des de Coop Maresme.

Sensibilització

La difusió i visualització dels projectes d’economia social i solidària és un element clau per a l’èxit d’aquesta. És per això que Coop Maresme organitzem jornades i fires per acostar els projectes, iniciatives i principis de l’economia social i solidària a la ciutadania. A més, el personal tècnic de l’ateneu ens encarreguem de difondre la seva activitat, a través dels canals disponibles com xarxes socials, la pàgina web, enviament regular de butlletins informatius i d’altres.

Quines accions de difusió i
visualització realitzem?

Jornades de sensibilització. La més recent, destinada a treballar les qüestions sobre la inserció laboral i la regularització de persones migrades a l’economia social. Un resum de la jornada Inserció laboral i regularització de persones migrades a l’ESS, aquí

Obertura de punts d’atenció de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme a la comarca

Participació en fires i altres espais

Exposició Economia social i solidària: un canvi a l’abast de la teva butxaca. Dona un cop d’ull al web, aquí

FORMACIÓ

Des de Coop Maresme oferim formacions en economia social i solidària, orientades a dotar-vos d’eines, per una banda, per a la creació i constitució de projectes cooperatius i socials, i per l’altra, pel creixement i consolidació de les entitats.

L’itinerari formatiu és flexible i gratuït i cada any s’adapta a les necessitats, el context i la realitat de les entitats de l’economia social i solidària del territori.

No event found!
Aquí assessorem l’Economia Social

La Xarxa d’Ateneus cooperatius ha posat en marxa el nou segell Aquí assessorem l’Economia Social. Amb aquest segell es busca reconèixer les gestories i assessories que a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius han superat la formació específica en cooperativisme i Economia Social i Solidària (ESS) i puguin acreditar aquests coneixements tècnics. El segell està validat per les organitzacions del teixit cooperatiu i compta amb el reconeixement de diverses administracions públiques.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), formada pels 14 ateneus cooperatius de Catalunya, ha fet possible la coordinació i unificació de continguts i criteris per obtenir aquest segell. Així s’acredita que les gestories que l’obtenen han rebut formació experta sobre la fórmula jurídica cooperativa mitjançant un itinerari formatiu de cinc sessions sobre el règim laboral i societari, el règim econòmic i comptable, el règim fiscal, i el finançament i els recursos econòmics, així com els valors de les cooperatives i les entitats de l’economia social i solidària.

Per què s’ha unificat el segell?

Fins ara, alguns Ateneus Cooperatius havien creat diferents segells que acreditaven la capacitat tècnica de les gestories per assessorar a les cooperatives. Aquests segells es renovaven anualment amb un seguit de formacions especialitzades. Tanmateix, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius ha considerat adient unificar els antics segells, que tenien imatges diferents entre Ateneus en un de sol que serveixi per donar una mateixa imatge per tot el territori i garantir uns coneixements homogenis per a totes les gestories i assessories de Catalunya que obteninguin el segell.

Amb el nou segell es potencia una imatge renovada i unificada que permet visualitzar fàcilment a les gestories i assessories que hagin obtingut el segell i es permet que les gestories que l’obtenen han cursat els mateixos continguts arreu de Catalunya. El nou segell, que s’ha dissenyat mitjançant un procés creatiu amb un valor social afegit, inclou un QR que dirigeix a l’Ateneu Cooperatiu de referència permetent una identificació ràpida dels atorgats. A més a més, es canvia la denominació dels antics segells, d’Aquí es Coopera a Aquí assessorem l’Economia Social, ampliant així l’abast objectiu de l’expertesa de les gestories i incloent a tota l’ESS dins dels assessors acreditats.

Com es pot obtenir el segell?

Per aconseguir el segell Aquí assessorem l’Economia Social s’ha de seguir una formació de 15 h que inclou uns continguts mínims sobre cooperativisme i economia social (Règim laboral i societari, Règim econòmic i comptable, Fiscalitat i Finançament i recursos econòmics). I és que per acompanyar cooperatives i entitats de l’ESS una gestoria ha de conèixer quines són les seves especificitats jurídiques i econòmiques, aquest és l’objectiu de l’itinerari.

 La formació s’ofereix des dels diferents Ateneus Cooperatius de manera totalment gratuïta. Són cursos impartits per professionals qualificats del sector d’un nivell tècnic alt amb el qual s’aconsegueix l’expertesa requerida. El segell es renova cada any amb una acció formativa anual i amb algun criteri addicional segons el context de cada Ateneu Cooperatiu. Aquests cursos anuals de renovació poden estar enfocats a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o l’aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d’entitats de l’ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d’altres. A més, la gestoria que vulgui rebre el segell haurà de formalitzar el seu compromís amb l’ESS mitjançant una carta de compromís amb el seu Ateneu on s’inclouen un seguit d’obligacions com la difusió de valors així com la derivació de casos, sempre que sigui possible

Per més informació contacteu amb l’Ateneu Cooperatiu del vostre territori.

#AquiAssessoremL’ESS

Acompanyament a projectes de l’ESS

Des de Coop Maresme oferim suport tècnic gratuït per a impulsar projectes d’economia social i solidària i consolidar les entitats socials i cooperatives, així com assessorament en la transformació d’associacions i empreses a cooperatives.

Com et podem acompanyar en aquests processos?

Mitjançant assessoraments individuals i col·lectius gratuïts

Oferint un servei d’orientació i assessorament adaptat a cada entitat i projecte

Posant a disposició eines, recursos i la transmissió de coneixements d’expertes en diferents àrees, per poder donar resposta a les necessitats reals de l’entitat

A banda, Coop Maresme tenim un conveni amb Reempresa, juntament amb altres Ateneus del territori català, amb l’objectiu de crear sinergies i sumar esforços per poder donar suport a projectes en situació de tancament oferint a les treballadores la possibilitat del relleu cooperatiu per garantir la continuïtat del negoci i recuperar llocs de feina.

El col·lectiu Micaela, que s’ha constituït com a cooperativa amb el suport tècnic de Coop Maresme, explica la seva experiència
L’Alma, tècnica d’acompanyaments, us explica els àmbits en els quals us podem oferir suport per a consolidació del vostre projecte.

Ara bé… formes part d’una entitat, cooperativa o ets una persona emprenedora i necessites un impuls per a donar a conèixer la teva iniciativa?

Si tens un projecte vinculat a l’economia social i solidària a la comarca del Maresme, l’ateneu cooperatiu et pot servir com a altaveu per a la difusió i el creixement de la teva iniciativa.

T’OFERIM:

Difusió del teu projecte a través de les nostres xarxes socials

Augment de la visibilitat de la iniciativa a través del nostre blog

Col·laboracions comunicatives amb Coop Maresme

Ajuda a la creació de xarxa amb altres entitats de la comarca

Col·laboracions de comunicació amb altres entitats o mitjans de comunicació

Altres iniciatives vinculades a la difusió i/o visualització del projecte

Món educatiu

L’economia social i solidària (ESS) i el moviment cooperatiu són una alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es vulgui treballar el cooperativisme dins les aules dels centres educatius.

Per fer-ho possible, l’Ateneu facilitem activitats i recursos pedagògics al professorat i l’alumnat, tots ells recollits al Catàleg de tallers dinamitzats i recursos per apropar l’economia social i solidària a l’aula. A continuació us presentem algunes de les propostes que oferim:

Activitats per l’alumnat
dels centres educatius

Coop Maresme apropem l’economia social i solidària als centres educatius a través del Taller d’introducció a l’economia social i solidària (ESS). A través d’una sessió dinàmica a l’aula expliquem als alumnes els valors i els principis del cooperativisme, els trets principals d’aquest model empresarial i alguns exemples reals de la comarca.

També oferim a l’alumnat la possibilitat de participar a la Ruta de l’economia social i solidària, una proposta vivencial per conèixer les iniciatives, explicades per les sòcies en primera persona, a partir del desplaçament físic a les seus de les cooperatives. Durant el trajecte d’un punt a l’altre, donem temps a les alumnes per a reflexionar sobre allò experimentat.

Per últim, també oferim la VilaEssCoop, l’escape room virtual i col·laboratiu; una eina virtual i didàctica que permet apropar l’ESS i el cooperativisme a l’alumnat, d’una manera col·laborativa, divertida, dinàmica i amena. El joc es dissenya pensant en oferir als centres una alternativa a les sessions presencials a l’aula, alhora que facilita la interacció a distància, fomenta el treball en grup i presenta una atracció pels joves en ser una proposta creativa, innovadora, actual i lúdica

Formació i suport
al professorat

En col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme realitzem diverses accions formatives adreçades al professorat amb l’objectiu que puguin incorporar els valors i els principis del model econòmic cooperatiu a l’aula. Per això, organitzem cursos i xerrades així com grups de treball que ens permeten crear xarxa entre persones docents amb la motivació de compartir eines, metodologies i recursos pedagògics.