Coop De Pedal; bicimissatgeria sostenible

Coop De Pedal; bicimissatgeria sostenible 2021-05-20T09:43:51+00:00

Què és Coop De Pedal?

Coop de Pedal vol esdevenir una entitat local de referència en l’ambit de la promoció, divulgació, formació i activitats entorn de la bicicleta i la ciclomobilitat. Per aconseguir-ho, plantejem la nostra activitat i la nostra acció en tres àmbits diferenciats i que volem anar desplegant de manera progressiva, respectant l’evolució natural del projecte i les persones membres.

D’una banda ofereim serveis al voltant de la ciclomissatgeria i la missatgeria ecològica, l’ecologística i la ciclomobilitat amb la finalitat de difondre i incrementar l’ús de la bicicleta a les ciutats i entorns urbans com a mitjà de transport de mercaderies, documentació, bens i productes de forma eficient, ràpida, segura i ecològica. La bicimissatgeria i la ciclologística consisteix en transportar de punta A a punts B, C i D tot tipus de bens, productes, documentacions, i en definitiva tot allò susceptible de ser mogut i que requereixi ser transportat. Per a fer-ho ens dotem de bicicletes de càrrega i bicicletes convencionals, motxilles de missatgeria, sistemes de organització i control d’enviaments, dispositius electrònics de comunicació entre el control de tràfic i les persones que estan treballant amb la bicicleta, etc.

A banda, oferirem, com a una altra branca de la cooperativa, serveis al voltant de la bicicleta com; formació per a infants i adults per a la conducció de bicicletes, divulgació, de l’ús de cicles a la ciutat tallers, rutes, lloguer i reparació, així com dinamització de processos participatius per la millora de la infraestructura ciclista a les ciutats.

Perquè vàreu decidir ser cooperativa?

El format cooperatiu és la forma d’organització empresarial que m’és s’ajusta a la nostra manera de funcionar i garantitza els drets i valors de les persones que treballen en l’organització. Per això vam decidir fer-ho. No imaginem una altra opció d’emprendre un projecte d’auto ocupació col.lectiu.

Quins són els valors de la vostra cooperativa?

Els principals valor de Coop de Pedal són la sostenibilitat mediambiental, l’arrelament al territori i la vinculació a moviment d’ESS.

Quin és el somni de la vostra cooperativa? 

Esdevenir una entitat de referència local en la promoció, l’us, la divulgació i la formació de la ciclomobilitat a Mataró i el Maresme.

Contribuïr a la creació d’un canvi de paradigma en el transport de persones i mercaderies a la ciutat de Mataró a través de la projecció de la nostra cooperativa i els seus projectes.

“Cooperativa que es dediquen a tres activitats: la bicimissatgeria, la ciclologistica i la formació/difusió de la bicicleta”

Mataró, Maresme, Catalunya

Sector: Missatgeria

Nº de socies: 2

Data constitució: Setembre 2018

Informació de contacte:

606143503
Instagram @coopdepedal